Zásahová jednotka

Členové zásahové jednotky

                      HRBEK Petr                                                     NOVÁK Radek                                             BERKA Milan

           velitel zásahové jednotky, hasič                                         velitel družstva, hasič                                           starosta sboru, hasič

           řidič - strojník, NDT, základní kurz                                řidič - strojník, základní kurz                                     OMP, základní kurz

                  VYSLOUŽIL Milan                                        BEZLOJA Zdeněk                                             KLEVAR Lukáš

                                 hasič                                                            velitel družstva, hasič                                               hasič

               řidič - strojník, základní kurz                                  TMÚ, NDT, základní kurz                                  NDT, základní kurz

                  TOMÁNEK Radek                                          SAIDLER Petr                                              TOMÁNEK Ondřej

                                 hasič                                                                    hasič                                                                     hasič

                  NDT, základní kurz                                řidič - strojník, základní kurz                                  NDT, základní kurz

                       KONRÁD Petr                                                                            

                                 hasič                                                                                                                          

                       základní kurz                                

Společné foto JSDH Horka nad Moravou (2011)