Naše činnost

Na této stránce naleznete přehled činností a aktivit našeho sboru a zásahové jednotky. 

 

OHŇOSTROJ

Nový rok zahájí naše jednotka tradičně ve spolupráci s obecním úřadem ohňostrojem, který se koná třicet minut po půlnoci před obecním domem. Naše jednotka zajišťuje bezpečný průběh oslav Nového roku.

HASIČSKÝ PLES

První společenskou akcí v novém roce, kterou pořádá náš sbor je hasičský ples. Ples se koná již tradičně v měsíci únoru na sále restaurace Autodemont v Horce. Náš ples se pořádá již mnoho let. Jsme moc rádi, že nám návštěvníci projevují přízeň a sál bývá každoročně zaplněn do posledního místa.

SBĚR ŽELEZA

Dvakrát do roka pořádá náš sbor sběr železného šrotu. Vždy na jaře a na podzim. Všem obyvatelům naší obce, kteří nás tímto podporují a nechají nám svůj železný odpad před domem děkujeme.

NÁMĚTOVÉ CVIČENÍ (zásahová jednotka)

Každoročně pořádá okrsek Příkazy, do kterého spadají obce Horka nad Moravou, Skrbeň, Příkazy a Hynkov několik námětových cvičení. Tyto cvičení mají úkolem prověřit sbory a jejich připravenost v krizových situacích a především jejich spolupráce.

CVIČENÍ A ŠKOLENÍ (zásahová jednotka)

Naše jednotka, bývá v poslední době volána HZS Olomouc o podporu při likvidaci požárů či jiné technické pomoci, mnohem častěji než tomu bývalo v dřívějších letech. Proto se zásahová jednotka účastní pravidelně různých tématických cvičení a školení. Nedávno se naše jednotka účastnila na letišti v Olomouci cvičení plnění bambi-vaku pod letící helikoptérou Policie ČR. V pravidelných intervalech se naše jednotka schází na hasičské zbrojnici, kde kontroluje funkčnost a připravenost všech technických zařízení potřebných při zásahu, dále velitel a celá jednotka rozebírají postup zásahu při různých situacích. 

LETNÍ TANEČNÍ ZÁBAVY

V letních měsících pořádá náš sbor několik tanečních zábav v areálu na Dolech. Tradičně nám koncertují skupiny jako jsou Motors, Sax, Lumen.

MISTR JAN HUS

Každoročně ve spolupráci s obecním úřadem a klubem seniorů pořádá náš sbor k památce upálení Mistra Jana Husa průvod obcí, který končí v areálu na Dolech zapálením hranice. Po celé odpoledne je o zábavu postaráno.

OKRSKOVÉ KOLO V POŽÁRNÍM SPORTU 

Tradičně se naše jednotka zúčastňuje také sportovních aktivit, jaké jsou například soutěže v požárním sportu. Odvádíme maximum, abychom se umístili na co  nejlepším místě a reprezentovali tak naši obec.

SOUTĚŽ MLADÝCH HASIČŮ

Již několik let pořádá náš sbor v měsíci červnu soutěž mladých hasičů v požárním sportu. Soutěž probíhá v našem areálu na Dolech a vítězný tým získá pohár  starostky Horka nad Moravou. Naši mladí členové se na tuto soutěž poctivě připravují a na domácí půdě chtějí vždy vyhrát. Úspěch však slaví i na krajské scéně v soutěži Plamen.

SPOLEČNÝ ZÁJEZD

Obvykle koncem roku pořádá náš sbor nějakou společnou akci, na kterou jedou všichni členové našeho sboru. 

VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA

Před samotným koncem kalendářního roku se koná na naší hasičské zbrojnici výroční valná hromada. Kde jsou pozváni všichni členové našeho sboru a bratři z okolních obcí. 

 

Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům našeho sboru, kteří přiložili ruku k dílu a odvedli zase kus práce ke zlepšení podmínek, ve kterých tuto činnost vykonáváme. Zásahové jednotce, která odvádí při zásahu kvalitní a zodpovědnou službu, rodinnám členů, protože většina z nás, zde tráví mnoho volného času a také obci Horka nad Moravou za její podporu.