Zásahy 2012

POČET ZÁSAHŮ 7
POŽÁR 5
TECHNICKÁ POMOC 1

PLANNÝ POPLACH

1

 

7. 14.11.2012 - POŽÁR - NÍZKÁ BUDOVA - CHOVNÝ RYBNÍK HORKA

Ve středu v čase 21:51 byl naší jednotce vyhlášen poplach I. stupně. Jednalo se o požár uskladněného dřeva, který se šířil na budovu u chovného rybníku v Horce. Tři minuty po vyhlášení už vyjížděla naše CAS se čtyřčlennou posádkou. Osm minut po vyhlášení požáru již byla jednotka na místě a začala s jeho likvidací. Jednotka nasadila otočnou proudnici (dělo) a 1x C proud. Postupně jsme začali s hašením ohniska požáru a souběžně ochlazovali budovu. Po několika minutách přijela na místo jednotka HZS Olomouc. Ta nasadila mezi naši CAS smáčedlo a pomáhala s dohašením a rozhrabáním dřeva. V čase 23:20 se podařilo požár zlikvidovat. Na závěr ještě zapadla v poli Scanie HZS Olomouc, kterou naše postarší Máňa vytáhla :-). 23:50 už byla naše jednotka s doplněnou vodou zpátky na zbrojnici.

Foto ze zásahu:

 

 

6. 08.07.2012 - POŽÁR - TRÁVA - KOUPALIŠTĚ PODĚBRADY

Šestým výjezdem v roce se stal ohlášený požár I.st v neděli dopoledne na požár travního porostu na poděbradech. Vyjela CAS v plném obsazení. Na ohlášené místo jsme dorazily po deseti minutách od vyhlášení společně s jednotkou HZS Olomouc. V dané lokalitě nebylo vidět žádné ohnisko požáru. Naše jednotka začala s průzkumem celého areálu koupaliště, po několikaminutovém pátrání se společně s jednotkou HZS vrátila zpět na základnu. Naše jednotka tak nezasahovala.   

 

5. 27.05.2012 - POŽÁR - TRÁVA - KOUPALIŠTĚ PODĚBRADY

V neděli dopoledne v čase 10:15 byl naší jednotce vyhlášen operačním střediskem poplach I.st na požár trávy u koupaliště na Poděbradech. Vyjela naše CAS se sedmičlennou posádkou. Na místo zásahu jsme dorazili 12 minut od vyhlášení, v čase 10:27. Současně s naší jednotkou dorazila i jednotka HZS Olomouc, naše jednotka, společně s kolegy od HZS začala požár o rozloze cca. 10x50 m. likvidovat. Po likvidaci požáru jsme se po vzájemné domluvě s velitelem vrátili zpět na základnu.

Foto ze zásahu bude dodáno

  

 

4. 29.04.2012 - POŽÁR - LESNÍ POROST, TRÁVA - LIBOŠ 

Vzdálenost dojezdu k zásahu naší jednotky se neustále zvětšuje. Tentokrát jednotka vyjížděla až do Liboše. V neděli v čase 15:12 nám byl vyhlášen poplach na požár I.st. v Liboši. Vyjela naše CAS s pětičlennou posádkou. Jednalo se o požár trávy a stromků, hrozilo, že začne hořet i chatka stojící poblíž. Po příjezdu k místu zásahu již probíhaly dohašovací práce kolegy od HZS. Naše jednotka tak nemusela více zasahovat a po domluvě s velitelem zásahu se vrátila zpět na základnu.

Foto ze zásahu bude dodáno

 

3. 25.03.2012 - POŽÁR - TRÁVA - KŘELOV - zahr. osada 

Poklidné nedělní odpoledne nám narušil požár I.st. v Křelově u pevnůstky. Poplach byl vyhlášen operačním střediskem v čase 17:24. Jednalo se o rozsáhlý požár travního porostu, který se šířil až k zahradním chatkám. Vyjela naše CAS se čtyřčlennou posádkou. Po příjezdu na místo zásahu, již na místě zasahovala jednotka HZS Olomouc, která požár lokalizovala. Byla zasažena plocha o rozměrech cca. 100x20 m. Jednotka zůstala na místě několik minut a po vzájemné dohodě s velitelem jsme se v čase 18:09 vrátili zpátky na základnu.  

Foto ze zásahu:

 

2. 26.02.2012 - POVODŇOVÁ POHOTOVOST - HORKA - ledové kry 

Nejen požáry ale i zvýšené hladiny vodních toků zaměstnávají v tuto dobu naši jednotku. V něděli v 17:00 se proto sešla naše jednotka a po vzájemné dohodě se rozdělila na skupiny a danou situaci začala monitorovat. Důvodem bylo zvýšení hladiny na Častavě a Mlýnské Moravě, příčinou bylo nahromadění ledových ker na stavidlech u Tří mostů, kde se voda začala postupně rozlévat do okolního lesa, došlo také k přetečení hráze u hřbitova a následné zvýšení hladiny v Častavě. Jednotka tuto situaci sledovala v pravidelných intervalech do nočních hodin. Voda začala naštěstí díky mrazivé noci opadat. Jednotka nemusela více zasahovat. Jsme však nadále v plné pohotovosti kdykoliv zasáhnout.

 

1. 13.02.2012 - POŽÁR - RODINNÝ DŮM - HORKA - ul. Zahradní

Na první letošní zásah nečekala naše jednotka příliž dlouho. V pondělí ve 12:13 byl vyhlášen operačním střediskem poplach na požár I. st. v Horce nad Moravou, ul. Zahradní. Svolávací SMS hovořila o požáru domu a valícího se dýmu z oken. Vyjela tak naše CAS s pětičlennou posádkou. K místu zásahu jsme dojeli několik minut před jednotkou HZS Olomouc. Naše jednotka začala s průzkumem daného místa, zjistila však, že se jedná o planný poplach, kdy majitel domu pálil odpad. Po vzájemné komunikaci s majitelem a velitelem HZS jsme se vrátily zpět na základnu.