Zásahy 2011

POČET ZÁSAHŮ 15
POŽÁR 12
TECHNICKÁ POMOC 2
PLANNÝ POPLACH 1

 

15. 6.11.2011 - POŽÁR - STŘELNICE - OLOMOUC, LAZCE - ul. Lazecká

V neděli podvečer v 18:38 nám byl operačním střediskem vyhlášen poplach na požár II. stupně v Olomouci na Lazcích. Jednalo se o požár střelnice v bývalém vojenském areálu. K zásahu vyjela naše CAS s pětičlennou posádkou. Při příjezdu, již na místě zasahovali jednotky HZS Olomouc a HZS Šternberk. Po domluvě s velitelem zásahu jsme doplňovali jednotky HZS vodou. V době, kdy se požár podařilo dostat pod kontrolu nasadila naše jednotka 2 proudy C na dohašovací práce. Jednotka zde zasahovala do pozdních nočních hodin. Po likvidaci požáru a domluvě s velitelem se naše jednotka vrátila zpět na základnu.   

Foto ze zásahu:

  

 

14. 23.10.2011 - POŽÁR - HOŘÍCÍ STOH - ŠTĚPÁNOV

V 15:37 nám byl vyhlášen operačním střediskem HZS Olomouc poplach na požár I.st. u obce Štěpánov. Jednalo se o požár stohu o rozměrech cca. 50x20 m. Vyjela čtyřčlenná posádka s CAS. I přes rychlý příjezd jednotek se nepodařilo stoh zachránit a po domluvě s velitelem zásahu se nechal dohořet. Velitel HZS Olomouc nám předal místo pořáru, kde naše jednotka zůstala s CAS do 6:00 následujícího dne. Po telefonické dohodě se vrátila zpět na základnu.

Foto ze zásahu:

   

 

13. 5.10.2011 - TECHNICKÁ POMOC - ÚNIK NEBEZPEČNÝCH LÁTEK - HORKA

V čase 16:41 nám byl vyhlášen poplach. Svolávací SMS hovořila, že se jedná o únik nebezpečných látek (olej) na vodní hladině na Poděbradech. Vyjela tak CAS i s motorovým člunem Yamaha 400S. Po příjezdu, jednotka prozkoumala nahlášené místo, zjistila však, že se jedná o planý poplach a vrátila se zpátky na zbrojnici.

 

12. 27.8.2011 - POŽÁR - POLNÍ POROST - SKRBEŇ - ul. V oleškách

V podvečer 18:02 byl vyhlášen operačním střediskem poplach na požár I.st. ve Skrbeni. Došlo k zahoření pole se slámou o rozloze cca. 10x10 m. Ze zásahu jsme se však musely odhlásit z důvodu technické poruchy na vozidle

 

11. 18.6.2011 - ZÁCHRANA OSOB Z HLOUBKY - OLOMOUC - ŘEPČÍN

Ve smutné sobotní odpoledne se proměnil zásah, který byl vyhlášen ve 14:06. Operační středisko nás povolalo o pomoc při pátrání osob, které se převrhly z nafukovacího člunu u jezu v Olomouci-Řepčíně. Vyjela tříčlenná posádka s motorovým člunem Yamaha. Při hledání nám byl přidělen úsek Mlýnského potoka od nábřeží Přemyslovců až po jez u tržnice. Po několika hodinovém pátraní bylo tělo pohřešované osoby nalezeno. Jednotka se pak po domluvě s velitelem zásahu vrátila zpátky na základnu.

Foto ze zásahu: 

 

10. 9.6.2011 - POŽÁR - KOMPOSTÁRNA - KŘELOV - AREÁL ZD. 

Ve čtvrtek odpoledne v čase 13:39 byl vyhlášen operačním střediskem poplach I.st. v areálu zemědělského družstva v Křelově. Na stejné místo jsme tedy vyjížděli v krátkém sledu již podruhé. Naše jednotka vyjela ze zbrojnice s pětičlenou posádkou CAS. Po příjezdu již na místě zasahovala HZS Olomouc. Naše jednotka nasadila 1 C proud a prováděla společně s HZS likvidaci požáru. Když bylo ohnisko pořáru zajištěno, jednotka se vrátila po dohodě s velitelem zásahu zpátky na základnu.

Foto ze zásahu:

  

 

9. 30.4.2011 - POŽÁR - ZAHRADNÍ CHATKA - KŘELOV - ul. Květinová

V sobotu v čase 16:27 nám byl operačním střediskem HZS vyhlášen poplach na požár I.st. v obci Křelov. Vyjela naše CAS se sedmičlenou posádkou. Chvíli před námi přijela jednotka HZS Olomouc, která začala s hasícimi pracemi. Zřejmě po zásahu bleskem došlo k pořázu menšího přístřešku pro dřevo o velikosti cca 5x5 m. Naše jednotka doplňovala vodu HZS Olomouc. Po likvidaci požáru a domluvě s velitelem zásahu se naše jednotka vrátila zpátky na základnu. 

Foto ze zásahu:

  

 

8. 25.4.2011 - POŽÁR - BÝVALÁ STŘELNICE - HORKA

Ani na Velikonoční pondělí nás nenechaly požáry v klidu. V čase 16:07 nám byl vyhlášen poplach I.st. na požár budovy v areálu na Skale v Horce nad Moravou. Vyjela tak naše CAS s pětičlenou posádkou. Již cestou byl vidět obrovský kouř, zvedající se z místa zásahu. Po příjezdu na místo, byl objekt již celý zasažen požárem a na místě zasahovali dvě jednotky HZS Olomouc. Velitel zásahu nás poslal na severní stranu objektu, kde jsme pomocí dvou C prodů začaly společně s HZS likvidovat rozsáhlý požár. Kyvadlovou dopravu vody zajišťovali další jednotky SDH s nedalekého rybníka. Požář se podařilo po několika hodinách zlikvidovat. Před odjezdem HZS nám velitel zásahu předal velení nad objektem. Naše jednotka zůstala na místě, rozebírala konstrukci střechy a dohašovala zbylá ohniska požáru. Ve večerních hodinách jsme se vrátili zpátky na zbrojnici. Celkem u zásahu zasahovalo 6 jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů.

Foto ze zásahu:

  

    

Video ze zásahu:

7. 19.4.2011 - POŽÁR - KOMPOSTÁRNA - KŘELOV - AREÁL ZD

V 16:48 nám byl výhlášen poplach I.st. na požár kompostárny v areálu ZD v Křelově. Vyjela CAS se čtyřčlennou posádkou. Po příjezdu na místo zásahu, už byla na místě jednotka HZS Olomouc. Po dohodě s velitelem zásahu jsme doplňovali vodu jednotce HZS. Jednalo se o zahoření skladu pro výrobu biomasy. Po likvidaci požáru a následné domluvě s velitelem zásahu se naše jednotka vrátila zpět na zbrojnici.

 

 

6. 6.4.2011 - POŽÁR - PLNÍRNA PLYNU - HORKA - ShellGAS

V 18:19 byl vyhlášen operačním střediskem HZS poplach na požár I.st. v areálu plnírny plynu ShellGas v Horce nad Moravou. Výstražná svolávací SMS hovořila o požáru, který zaznamenala EPS (elektronická požární signalizace). Vyjela CAS s pětičlennou posádkou. Po příjezdu na místo zásahu nebylo vidět nic, co by ukazovalo na možný požár. Jednotka prozkoumala celý areál, zda se nejedná o skryté ohnisko. Jednalo se o planný poplach, kdy EPS zaznamenala kouř z nedalekého pálení klestí. Jednotka se po dohodě s velitelem zásahu vrátila zpátky na základnu.   

 

5. 30.3.2011 - POŽÁR - TRÁVA - SKRBEŇ - ul. Hynkovská

V 18:06 byl vyhlášen opět požár travního porostu, tentokrát ve Skrbeni. Vyjela čtyřčlenná posádka s CAS. Po příjezdu na místo zásahu, již byla na místě jednotka HZS Olomouc. Jednalo se o požár polního porostu o rozloze cca.10 x 20 m. Naše jednotka nasadila pro likvidaci požáru vysokotlak. Když byl požár uhašen vrátili jsme se zpátky na naši základnu. 

Foto ze zásahu:

 

 

4. 23.3.2011 - POŽÁR - TRÁVA - HORKA - ul. P.Bezruče

Ve středu odpolene ve 14:04 byl vyhlášen poplach v Horce nad Moravou. Jednalo se o požár travního porostu. Vyjela naše CAS se čtyřčlennou posádkou. Po příjezdu na místo, bylo zjištěno, že hoří tráva o rozloze cca 10 x 20 m. Jednotka tak nasadila 1 C prod a požár zlikvidovala. Po-té jsme se vrátily zpátky na zbrojnici.

 

 

3. 15.3.2011 - POŽÁR - TRÁVA - HORKA - ul. Skrbeňská

Ve 13:40 byl operačním střediskem vyhlášen poplach I.st. na pořár trávy mezi Horkou a Skrbení. K zásahu vyjela naše CAS s pětičlennou posádkou. Chvíli před námi přijela jednotka HZS Olomouc, která již začala požár likvidovat. Požár nebyl o velké rozloze, proto naše jednotka jen doplnila vodu HZS a po dohodě s velitelem zásahu se vrátila zpět na základnu.

   

 

2. 7.3.2011 - POŽÁR - NÍZKÁ BUDOVA - KŘELOV - ul. Sadova

V pondělí ve 21:37 vyjížděla naše jednotka k požáru do Křelova. Jednalo se o požár kůlny ve dvoře RD. Vyjela CAS s pětičlennou posádkou. Po příjezdu k zásahu již na místě zasahovala jednotka z Olomouce. Naše jednotka doplnovala vodu HZS. Po likvidaci požáru a domluvě s velitelem jsme se v nočnich hodinách vrátili zpět na zbrojnici.

 

1. 6.3.2011 - POŽÁR - ELEKTROINSTALACE - HORKA - ul. Nám. Osvobození

První požár v letošním roce byl vyhlášen operačním střediskem v 18:40. Jednalo se o požár elektroinstalace (rozvodná skříň) v RD před prodejnou Hruška. Vyjela naše CAS se šestičlennou posádkou. Na místo dorazila chvíli před námi jednotka HZS Olomouc, která již započala s hasícími pracemi. Naše jednotka tak po domluvě s velitelem zásahu doplnila vodu HZS a po likvidaci požáru se vrátila zpět na základnu.